Download Games > Algemene gebruiksvoorwaarden voor de service

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de service

 

1 - Dienst:

Boonty.com en NEXWAY, haar partner op het gebied van games, bieden internetgebruikers een dienst voor het aanschaffen van computergames door deze via internet te downloaden. Er wordt tevens een gratis demoversie aangeboden indien deze beschikbaar is.

2 - Tarief:

De kosten van de gedownloade games worden voor elk spel vastgesteld door Boonty.com en NEXWAY. Voordat de gebruiker een bestelling plaatst, wordt deze geïnformeerd over de prijs.

3 – Prijswijzigingen:

De kosten van de gedownloade games kunnen door Boonty.com en NEXWAY te allen tijde worden gewijzigd. De prijs die voor elke bestelling geldt, is gelijk aan de prijs op het moment waarop de bestelling wordt geplaatst.

4 - Betaling:

Bij het uitvoeren van de download- en betalingsprocedure gaat de cliënt onvoorwaardelijk akkoord met de toepassing van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de dienst voor alle games en alle verschillende versies, met inbegrip van nieuwe versies.

U begrijpt dat de levering plaatsvindt via download.

Er worden geen fysieke media (cd's, enzovoort) verzonden.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden genieten prioriteit boven alle andere voorwaarden.

5- Toegang tot de dienst:

De downloaddienst wordt door Boonty.com en NEXWAY op een permanente basis geleverd, behoudens onderhoudsoperaties, updates van servers en onvoorziene onderbrekingen.

6 - Conformiteit - Aansprakelijkheid:

De game wordt beschouwd als de toepassing van de game zelf en alle bestanden die ermee zijn geassocieerd: installatieprogramma's, handleidingen, FAQ's, enzovoort

De klant verplicht zich om de game te gebruiken in overeenstemming met het beoogde doeleinde en de huidige wetgeving.

De cliënt dient te waarborgen dat de gedownloade game compatible is met zijn computer en de software die erop is geïnstalleerd.

Boonty.com en NEXWAY kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist gebruik van gedownloade games of incompatibiliteit met de geïnstalleerde software van de klant.

De aansprakelijkheid en garantie van Boonty.com en NEXWAY is hoe dan ook beperkt tot de vervanging van games die defect zijn bevonden en sluiten compensaties uit die zijn gerelateerd aan gemaakte kosten en de toekenning van schadevergoedingen en interest aan personen.

Claims moeten binnen drie dagen na de downloaddatum worden ingediend.

7 - Territorium:

De downloaddienst voor games van Boonty.com en NEXWAY is exclusief gereserveerd voor personen die woonachtig zijn in Europees Frankrijk.

8- Intellectueel eigendom:

Door de computergames te downloaden en te betalen, krijgt de klant een eigen, losse en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de aangeschafte computergames, die uitsluitend wordt verleend voor persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-commerciële doeleinden.

De klant verplicht zich om de auteursrechten van de auteurs en producenten van gedownloade games te respecteren. Deze games zijn werken die worden beschermd door auteursrechten en blijven het eigendom van de voornoemde auteurs en producenten.

Daarom mag de klant de gedownloade games op geen enkele wijze wijzigen, decompileren, vertalen, bewerken of kopiëren.

De klant mag de verkochte en gedownloade games niet vermenigvuldigen, toewijzen of gebruiken voor commerciële doeleinden op welk medium dan ook, noch mag de klant hier een licentie voor verstrekken.

De klant mag de gedownloade gegevens echter vermenigvuldigen op zijn computer voor privégebruik en persoonlijk gebruik en naar een cd-rom of ander medium kopiëren, uitsluitend voor gebruik als een niet-commerciële reservekopie.

Klanten krijgen onbeperkt de beschikking over een gratis demoversie, mits ze deze niet op een verkeerde of onjuiste wijze gebruiken die schade aan Boonty.com, NEXWAY en de producenten/auteurs van games zou kunnen berokkenen en mits er geen wijzigingen worden aangebracht.

Deze demoversie mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Boonty.com en NEXWAY.

Over het algemeen verplicht de klant zich om de titel, het merk of het auteursrecht op het intellectuele eigendom met betrekking tot de gedownloade games op geen enkele wijze te wijzigen of hier inbreuk op te maken.

9- Annulering:

Bij inbreuk door de klant op de bepalingen in deze voorwaarden, met name bij wanbetaling of inbreuk op de code inzake intellectueel eigendom, kunnen Boonty.com en NEXWAY alle relaties met de klant beëindigen.

10 - Bescherming van persoonlijke gegevens:

Klantgegevens die door Boonty.com en NEXWAY zijn vergaard, worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de wet IT en Vrijheid van 6 januari 1978.

Klanten behouden het recht voor om te allen tijde toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, hier bezwaar tegen te maken of hier correcties in aan te brengen. Ze kunnen dit recht op de volgende wijzen uitoefenen:

- door een aangetekende brief te sturen naar de uitgever van de site,

- of door een mail te sturen naar het volgende adres (geen spaties): rq_info @ boonty.com (Merk op dat u via dit e-mailadres geen antwoord kunt krijgen op vragen over technische ondersteuning)

11 - Rechtsgebied – Toepasselijk recht:

Alle geschillen voortvloeiend uit de toepassing of interpretatie van deze voorwaarden zijn onderworpen aan de gerechtshoven vallend onder het hof van appel in PARIJS en aan de Franse wet.

 

 

NEXWAY SA, met een kapitaal van 1.058.975 Euro, geregistreerd in het bedrijfsregister van Nanterre onder nr.: B 440 953 859. http://www.nexwaygames.com/

Download Games moeiteloos

1: Download een gratise proef2: Speel gratis3: Koop het volledige spel
  • - Onmiddelijke activering van uw Game
  • - Virus- en spyware vrij
  • - Eigen klantenservice 7d/7d
  • - 100% veilige betaling
+ Hoe werkt het ?
AMEX MasterCard VISA PayPal ClickandBuy 
100% veilige betaling
Kies je taal:  France United Kingdom Deutschland Nederland Norge Espana Italia República Portuguesa República Federativa do Brasil United States Taiwan Hong Kong Japan Australia
  Auteursrecht © Alle rechten voorbehouden. Boonty is een handelsmerk en een gratis downloadsite voor games, onderdeel van de Nexway-groep.
Download en speel gratis met top games ! Van casual games (Block-Breakers, Mahjong, Hidden Objects, Match 3, Dash Games, Girl Games, enz.) tot hardcore games (FPS, RTS, Adventure, Simulation, enz.) met andere spelers online, iedereen vindt zijn lust op Boonty.com. Gelieve ons niet te contacteren voor game tip, hint, crack, serial of no-CD.